HACCP = The Hazard Analysis Critical Control Point System

HACCP er et forebyggende sikkerhetssystem for matvarer. Sertifikatet beviser at ditt sikkerhetssystem for matvarer har vært målt mot en høy standard og oppfyller denne.

HACCP er en systematisk metode for å analysere matprosesser, fastslå mulige farer, og utpeke de kritiske kontrollpunkter som er nødvendig for å sikre trygg mat.
HACCP er basert på Codex Alimentarius, utviklet av Food and Agrucultural Organization av FN og WHO.

Kombiner med forutsetninger for god praksis.
HACCP, sammen med forutsetninger for Good Hygiene Practice og Good Manufacturing Practice, danner elmentene for mattrygghet som gir verktøy og metoder som sikrer trygg mat. Good Hygiene Practice følger matvarekjeden fra grunnproduksjonen til dets endelige forbruk. Det gir retningslinjer for nødvendige hygieneforhold i matvareproduksjonen. Good Manufacturing Practise er et verktøy for kvalitetssikring.

Kombiner med et styringssystem
Det er anbefalt at du kombinerer ditt system for matvaresikkerhet med et kvalitetstyringssystem, som for eksempel ISO 9001. Et effektivt kvalitetstyringssystem sikrer at alle er klar over hvem som er ansvarlig for å gjøre hva, når, hvordan, hvorfor og hvor. Når man kombinerer elementene for matvaresikkerhet med styringsystem elementene, får du et samlet styringssystem for mattrygghet.

Hvor går veien videre?
For å få en tredje parts sertifisering, trenger du å implementere et effektivt styringssystem for mattrygghet som er i samsvar med kravene til standarden. Det er det første skrittet for å komme på veien til sertifisering.

Matvaretrygghet/HACCP
De nærmeste årene vil næringsmiddelbedrifter bli stilt krav om innføring av HACCP.
Kravene vil komme både fra kunder og regelverk. For næringsmiddelbedrifter er det av avgjørende betydning at maten de produserer ikke medfører helsefare og er trygg å spise. Det er nettopp trygg mat HACCP dreier seg om. Det legges vekt på å identifisere farer og finne kontrollpunkter som er kritiske for å kunne sikre et trygt sluttprodukt.